Política de Privacidad

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals SHOWING THE WAY SL, amb CIF: B66341850 informa l’Usuari que és titular del tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per SHOWING THE WAY SL.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part del Responsable SHOWING THE WAY SL, amb CIF: B66341850, situat a l’adreça C / PALLARS, 193 OF 420/421 22 @ – 08005 – BARCELONA – BARCELONA.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari és qui envia la informació al Responsable SHOWING THE WAY SL, per tant és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant SHOWING THE WAY SL de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

SHOWING THE WAY SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera SHOWING THE WAY SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per SHOWING THE WAY SL sempre que procedeixi de fonts alienes a SHOWING THE WAY SL.
 

Cessió de dades a tercers.

SHOWING THE WAY SL no cedirà les dades personals a tercers, excepte obligació legal. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets Digitals.

 

Exercici dels drets de les persones.

En tot moment, podrà vostè exercitar els seus drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se a el tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a SHOWING THE WAY SL- CIF: B66341850, Dir. Postal: C / PALLARS, 193 OF 420/421 22 @ – Localitat: BARCELONA – CP: 08005 – BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: info@whiterabbit.es.

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@whiterabbit.es indicant BAIXA a l’assumpte.

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-lo al nostre personal, o bé al correu electrònic info@whiterabbit.es indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

 

Acceptació i Consentiment.

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (SHOWING THE WAY SL), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

SHOWING THE WAY SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, es mostren els THE WAY SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.