“El llenguatge té un límit… el disseny permet explorar espais infinits.”